2019-09-20 08:00Bloggpost

4 dagliga arbetsuppgifter du i entreprenadbranschen kan digitalisera – och så gör du!

Dagliga tjänster du kan digitalisera

Digitaliseringen ligger i luften och det pratas ständigt i branschen om att just digitalisering, är vägen att gå. Så du har bestämt dig, du ska digitalisera din verksamhet. Men i vilken ände ska man börja och vilka delar av verksamheten kan man digitalisera? Vi förklarar!

Lösa papperslappar blir digitala transportsedlar
Du vet där lapparna med arbetade timmar som ligger i bilarna som borde lämnats in till projektledaren för flera veckor sedan? Samma lappar skapar inte bara irritation hos projektledaren eftersom att det är svårt att tyda dem, utan försenar dessutom din fakturering till slutkund. Har slutkunden därefter frågor om vissa timmar eller avvikelser så blir det svårt för utföraren att flera veckor efter utfört arbete komma ihåg vad som hände under just dem timmarna.

Genom att digitalisera dina transportsedlar sparar du både tid, pengar och administration. Genom ett par knapptryckningar i mobilen kan maskinisten eller föraren fylla i exempelvis timmar, material eller ÄTA samt komplettera med eventuell kommentar och bild. På så sätt samlas alla transportsedlar digitalt på nolltid och eventuella frågor från din kund uppmärksammas tidigare.

Godkänn rätt tjänster direkt
En hög med skrynkliga lappar på projektledarens skrivbord varje fredageftermiddag med ivriga förare och maskinister som vill ha dem signerade för att sedan kunna ta helg. Risken för att något som inte ska godkännas, godkänns, är här stor. En felsignerad lapp är kanske inte hela världen, men, många bäckar små…

Om du börjar med att digitalisera dina transportsedlar enligt föregående punkt, så blir digitaliseringen av godkännande av tjänster en enkel match. Så fort en förare eller maskinist har rapporterat sitt arbete digitalt så kan du i samma stund granska rapporteringen, för att sedan ställa eventuella frågor till utföraren eller med en gång godkänna tjänsterna.

Sparad kommunikation
Slut på oklarheter om vem som sagt vad och till vem. Dessutom så vet vi att det kan vara frustrerande att försöka få tag när på dina förare eller maskinister när det hela tiden tutar upptaget i luren.

Att bestämma saker över telefon är en stor felkälla. Genom att istället lämna digitala kommentarer kopplade till rapporterade tjänster eller genom att chatta med alla inblandade i det aktuella uppdraget i projektet, kan ni på ett effektivt sätt följa och plocka fram konversationer i efterhand. Alltså – slut på oklarheter om vem som sagt vad och till vem.

Ordning och reda för statistik och uppföljning
Statistik, fakturering och all annan uppföljning. Det kan vara svårt att få ordning och reda på just denna bit om inte rapporteringen i första ledet fungerar som tänkt. Använder du dig däremot av strukturerad digital rapportering så kommer pålitlig statistik och korrekta fakturor på köpet.


Om Kubicom

Kubicom är marknadsplatsen för dig som söker maskin- och transporttjänster till dina projekt och för dig som levererar detta till kund. Plattformen matchar med automatik behov med resurser och hanterar förutom inköp även projekt och uppföljning. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.