2019-09-10 08:10Bloggpost

Därför är digitala verktyg i anläggningsvärlden en hejare för miljön

Miljö digitala verktyg

Stillastående maskiner och onödig förbrukning i allt från diesel till förbrukningsmaterial är en riktig miljöbov. Kan digitala verktyg vara svaret?
En innovation – även för miljön

Tomgående fordon, väntetider, material som transporteras till fel plats eller bilar som inte färdas bästa rutten – det finns många faktorer till varför byggbranschen kan vara en riktigt miljöbov.

Digitaliseringen i den svenska byggsektorn har varit låg jämfört med många andra branscher. Men enligt undersökningen som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst, så accelererar nu utvecklingen. Efter att undersökningen presenterades våren 2017, bjöd bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson in byggbranschen till ett rundabordssamtal om branschens digitala omställning. Inför samtalet konstaterade han att digitaliseringen i branschen har stor utvecklingspotential och kan bidra till både kostnadseffektivisering och miljövinster.

 

Kvalitet = Mindre miljöpåverkan

Ett digitalt verklighetsanpassade arbetssätt skapar ordning och reda, vilket i sin tur reducerar miljöbelastningen och onödig förbrukning i allt från diesel till förbrukningsmaterial. Att dessutom erhålla rätt resurs, på rätt plats, i rätt tid, kombinerat med effektiv rapportering skapas förutsättningar för kvalitet. Genom att med hjälp av digitala verktyg på ett enkelt sätt sköta sitt dagliga arbete säkerställer vi att grunden i kvalitetskedjan fungerar.

Projektledaren kan genom den kontinuerliga uppföljningen följa arbetet, snabbt se avvikelser och flaskhalsar och därmed vidta åtgärder. Ju färre missar, bomkörningar och felaktiga transporter, desto mindre miljöpåverkan.


Om Kubicom

Kubicom är marknadsplatsen för dig som söker maskin- och transporttjänster till dina projekt och för dig som levererar detta till kund. Plattformen matchar med automatik behov med resurser och hanterar förutom inköp även projekt och uppföljning. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.