2018-05-23 09:36Bloggpost

Kubicoms internationaliserade webbplats gör det enklare att komma igång

null

Under maj månad internationaliserades kubicom.se vilket innebär att webben nu finns tillgänglig på ytterligare två språk, nämligen finska och engelska. Den nya internationaliserade webbplatsen gör det enklare att komma igång för bolag i hela Norden. 

Såhär väljer du det språk som passar dig bäst på kubicom.se: Scrolla ned längst ned på sidan där du finner språkväljaren. Här kan du välja det språk du föredrar, i dagsläget finns möjlighet att välja svenska, finska och engelska.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.