2018-05-14 09:49Bloggpost

NYHET: Efterlängtad chattfunktion

null

Våra duktiga utvecklare fortsätter att leverera efterfrågade och användbara funktioner till Kubicom. Numera finns en chattfunktion som kan användas på tre olika vis för bättre kommunikation mellan projektdeltagare. 

I senaste uppdateringen av Kubicom lanserades en helt ny feature, nämligen en chattfunktion som fungerar på tre olika vis – one-to-one-chatt, uppdragschatt och projektchatt. I den nya funktionen finns stöd för både bilder och text vilket gör det ännu enklare att dela ritningar och dokument till alla inblandade i projektet eller uppdraget. 

One-to-one chatt 

One-to-one chatt möjliggör kontakt mellan två personer. En leverantör kan starta en konversation med en kund eller en kund kan starta en med en leverantör. Denna chat nås ifrån Mina kontakter, där finns pratbubblor i korten under respektive individ. Klickar man på den så startas chatten i appen eller desktop. 

Uppdragschatt 

Kan startas av beställare eller leverantör som har tillgång till uppdraget. Då kopplas chatten till uppdraget och chatten sker mellan alla som har tillgång till det. Chatten öppnas i appen eller desktop genom att gå in på den aktuella ordern. 

Projektchatt 

Projektchatten kan startas av alla projektdeltagare (alla som finns listade på startsidan för projektet under Inställningar -> Projekt). Starta chatten genom att klicka dig in på projektet via ett uppdrag. När en konversation sker så blir alla som är kopplade till projektet inkluderade och kan följa alla inlägg. För att lägga till nya personer som ska kunna se och deltaga i chatten, så måste de läggas till på startsidan för projektet.

Läs mer om hur chatten fungerar här.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.