2019-02-13 17:08Nyheter

“Jag ser inte att det finns en framtid för papperslappar som samlas på hög i en låda”

Under torsdagen förra veckan gick eventet “En förmiddag i digitaliseringens tecken” av stapeln i en aula full av förväntansfulla, blivande entreprenad- och anläggningsingenjörer. Under dagen hölls en paneldebatt där bl a Marina Wengelin, utvecklingsansvarig för BEAst inom Peab Anläggning, deltog.

 

– Digitaliseringen möjliggör att vi kan utbyta och ta tillvara information. Därmed kan vi förenkla fakturering, matcha med automatik, följa upp och förbättra framtida affärer. Jag ser inte att det finns en framtid för papperslappar som samlas på hög i en låda, berättar hon.

Många menar att bygg- och anläggningsbranschen har ett föråldrat och trögt administrationssystem, men där vill Marina helst vända på problematiken. Hon tror inte att problemet ligger i vilken information man hanterar. Problemet ligger snarare där man saknar digitala system för att lösa viss informationsinsamling. Marina menar att flera moment gynnas av att vara automatiserade så att dubbelarbetet reduceras och fel orsakade av den mänskliga faktorn minimeras.

– Ska vi sluta prata med varandra? – är en vanlig fråga jag får, berättar Marina. Men så är det naturligtvis inte. Vi ska bara börja prata om viktigare saker.  Det innebär att sluta lägga tid på att leta efter information eller reda ut saker som hände för flera månader sedan.

Marina förklarar att en vanlig miss, är att tro att digitalisering bara har med tekniska utmaningar att göra, men det handlar snarare om att ändra invanda arbetssätt och att använda den teknik som finns på ett så smart sätt som möjligt.

– Jag tror alla vill arbeta med arbetsuppgifter som tillför någonting. Så det handlar i mångt och mycket om att frigöra tid till sådant som är värdeskapande och minimera t.ex administration som inte tillhör kärnprodukten, avslutar hon.

 

Läs mer om eventet ”En förmiddag i Digitaliserings tecken” >Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.