2018-12-01 17:22Nyheter

”Komplicerade marknader är som gjorda för digitalisering”

Krönika: Anders Olsson, CEO Kubicom

Den nya tekniken skapar enorma möjligheter. Stora mängder data som för bara något år sedan bearbetades flera timmar i de mest avancerade datorerna löses i dag på bråkdelar av en sekund i din mobiltelefon.

Att mäta innebar för bara något år sedan att inhandla en kostsam givare, dra kablar och ansluta till en komplicerad mottagarenhet för att få ut ett läsbart värde. Idag mäter vi på miljarder punkter till extremt låga kostnader, lagrar i molnet, bearbetar data sekundsnabbt och visar med staplar och cirklar direkt i mobiltelefonen. Bara det faktum att kommunikationen når alla samtidigt och att vi får hjälp med att selektera ut vilken kommunikation som är relevant för mina arbetsuppgifter lyfter effektiviteten och arbetsglädjen.

Alla marknader kommer att dra nytta av teknologiutvecklingen. I vissa fall kommer det innebära helt nya affärsmodeller där hela branscher förändras i grunden i andra fall att processer kan förenklas, kvaliteten förbättras eller skapas helt nya värden som kommer att vara avgörande för slutkundens val av leverantör.

Maskin- och Transporttjänster låter som en ganska rak och enkel marknadsstruktur. Köparen har ett behov, frågar ett antal leverantörer som svarar med pris och tillgänglighet. Men verkligheten är annorlunda. Köparens behov varierar och inte sällan är framförhållningen en dag eller några timmar, hundratals olika typer av maskiner, olika leveransformer, olika val av täkter och tippar. På den andra sidan sitter över 20 000 småföretagare och väntar på beställning, ett 100-tal förmedlingar tillsammans med ytterligare 3-400 entreprenadföretag. Alla byter papperslappar med varandra. Data om ett enda uppdrag beräknas matas in i olika datorer 7-8 gånger under uppdragets livstid, i genomsnitt en vecka. Lägg därtill att de flesta tvistiga fakturorna i branschen kommer härifrån trots, eller snarare p.g.a., alla papperslappar.

 

– Anders Olsson, CEO KubicomOm Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.