2018-03-25 09:57Nyheter

Medarbetare i fokus: ”Att få vara med på resan när kunden inser möjligheterna vi ger, är helt fantastiskt”

null

Hej Per! Vem är du och vad gör du på Kubicom? 

Jag är en av grundarna till Kubicom och arbetar aktivt med att föra dialoger med beställare såväl som leverantörer. En stor del av mitt arbete går ut på att besöka våra nuvarande och potentiella kunder. Jag visar då de möjligheter som idag erbjuds för enklare hantering av maskin- och transportresurser. Med andra ord påvisa att det finns ett business-case för alla, oavsett bolagsstorlek eller arbetssätt.

Varför tycker du att Kubicom är en smart lösning? 

Kubicom är en smart lösning framförallt eftersom att det är enkelt. Verktyget utgår från beställare och leverantörers erfarenhet men tar även till vara på hur modern teknik kan utveckla arbetsätt och rutiner. Vi gör därmed det svåra enkelt, dvs säkerställer att rätt resurs är på rätt plats i rätt tid kombinerat med enkel och smart redovisning.  

Vad inspirerar dig?

Det absolut roligaste är den positiva respons vi får när kunder med viss tvekan ser på den nya tekniken men av egen övertygelse eller erfarenhet konstaterar att ”det här ger mig nya dimensioner i mitt arbete”. En annan rolig del är den styrka och de gnistor som uppkommer i en utveckling byggd på ett samarbete och vi-anda. Tillsammans har vi de kompetenser som krävs för att skapa något nytt. Denna kombination och gemensamma driv ger en kraft som är Kubicoms bidrag till att utveckla branschen, något som jag tycker är väldigt inspirerande. 


Per representerar Kubicom på Entreprenad Live

Vilka är de största utmaningarna? 

Att övertyga kunden, oavsett om det är en VD, arbetsledare, inköpare eller den enskilde maskin-och fordonsägaren, att det finns ekonomiska fördelar i de möjligheter som den nya tekniken ger vad gäller hantering av maskin-och fordonsresurserna. Med andra ord att få samtliga aktörer att se utvecklingen som enorma möjligheter. Möjligheter till att öka lönsamheten i en mycket ansträngd bransch. Samtidigt som detta är en av de största utmaningarna så är det även, som jag tidigare nämt, det mest inspirerande. Att få vara med på resan när kunden inser möjligheterna vi ger är helt fantastiskt. 

Var ser du Kubicom om tio år? 

Om tio år kommer Kubicom att vara Sveriges största förmedlare av maskin- och fordonstjänster sedan många år. Då vi har bygg- och anläggningsföretag med verksamheter utomlands innebär det att Kubicom finns etablerat även utanför Sverige.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.