2018-05-08 09:32Nyheter

Medarbetare i fokus: ”Genom transparens, tydlighet och enkelhet skapar vi goda möjligheter för vällyckade projekt”

null

Hej Oscar! Vem är du och vad gör du på Kubicom? 

Jag arbetar på Kubicom som affärsområdeschef med väldigt tät kontakt med såväl beställare som leverantörer. Dessutom arbetar jag väldigt nära vår egen utvecklingsavdelning och har förmånen att få vara involverad när Kubicom ständigt förbättras och får nya efterfrågade funktioner. Min bakgrund kommer ifrån software- och konsultvärlden där jag spenderat hela mitt arbetsliv, varav de senaste tio åren inom digitalisering av bank- och finansbranschen. 

Varför tycker du att Kubicom är en smart lösning? 

Det bästa med Kubicom är att vår plattform främjar samarbete mellan marknadens aktörer. Genom transparens, tydlighet och enkelhet skapar vi goda möjligheter för vällyckade projekt. Kubicom finns dessutom där under hela projektets livscykel och digitaliserar centrala moment inom planering/upphandling, genomförande samt uppföljning. Eftersom vi levererar vår plattform som en molntjänst och ger tillgång till information i realtid, oavsett var du är och vad för enhet du använder, så är vi framtidssäkrade och startsträckan för att ansluta sig till Kubicom är minimal. 

Vad inspirerar dig? 

Att få vara en del av en värld i ständig förändring, där vi har möjlighet att verkligen påverka en väldigt spännande bransch, är oerhört inspirerande. Det är också otroligt kul att få se hur det vi gör på Kubicom används ute på fältet och hur det i våra användares vardag skapar bättre förutsättningar för dem att kunna fokusera på sina riktiga arbetsuppgifter. Vi är dessutom ett härligt gäng på Kubicom, där jag har förmånen av att få arbeta med kompetenta och roliga kollegor. 

Vilka är de största utmaningarna? 

Vår idé med Kubicom innebär ju både för oss och för våra användare att man ibland får tänka annorlunda och att invanda arbetssätt förändras. Det är alltid förenat med utmaningar att ta steget från något man känner väl till något nytt och bättre och det måste vi fortsätta med att förenkla. För att få ut mest av vår plattform så är samarbetet mellan beställare och leverantör otroligt viktigt. Utmaningen för oss ligger i att få med båda sidor hela tiden, det räcker inte med att den ena sidan ser alla fördelar. Det är också en del som vi ständigt måste arbeta med och fokusera vår kraft på. Gott samarbete skapar vinster för alla parter. 

Var ser du Kubicom om 10 år? 

Jag ser att Kubicom är ett väldigt välrenommerat och inarbetat koncept. Kubicom kommer att vara det första som dyker upp i tanken när man avser att beställa eller leverera bygg-, transport- och anläggningstjänster. Dessutom är jag helt övertygad om att vi fått stor internationell spridning och arbetar på europeisk nivå. Det blir en fantastisk resa att vara med på!


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.