2019-03-19 11:13Nyheter

Nyrekrytering – Blir digitala hjälpmedel branschens räddning?

Efterfrågan av maskin- och transporttjänster är högre än någonsin. Samtidigt förväntas nästan 2000 förare att lämna branschen varje år medan nyrekryteringen är låg. Kan ny teknik och användandet av digitala hjälpmedel vara räddningen?

 

Maskinentreprenörerna presenterade nyligen att de räknar med att nästan 2000 maskinförare kommer att lämna maskin- och transportbranschen varje år. Efterfrågan av maskintjänster är högre än någonsin och förväntas ligga kvar på samma höga nivå ett par år framåt. Det har exempelvis beslutats att inte mindre än 700 miljarder kronor ska användas för framtida satsningar i infrastrukturen.

Maskinförare som lämnar gör till största del detta av ålder. Det innebär att de måste ersättas eftersom att någon behöver utföra de jobb som väntar.

– Det är en stor utmaning att klara av att genomföra alla satsningar som motsvarar 235 000 årsarbeten. Jag är oroad över kompetensförsörjningen. Allt som ska göras kräver kompetens och resurser, det behövs samarbeten både i och utanför Sverige, kommenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth på Stora Infradagen i januari.

En undersökning bland studerande ungdomar konstaterade för ett par år sedan att den framtida arbetsgivare som rankas högst erbjuder ett skapande och kreativt arbete, hög självständighet med gott ledarskap och användande av moderna tekniska hjälpmedel.

– Få marknader har väl som maskin- och transporttjänster förmåga att möta flera av dessa önskemål. Att bygga infrastruktur som vägar, broar, hus, ledningar – det är svårt föreställa sig något mer skapande eller kreativt, poängterar Anders Olsson, CEO på Kubicom.

Det finns dessutom utredningar som verifierar att avsaknaden av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet avskräcker många potentiella medarbetare helt i onödan menar Anders Olsson.

– Förutsättningarna för att nu lämna alla papperslappar, manuella noteringar som t.ex. transportsedlar, vågsedlar, dagrapporter, mm är bättre än någonsin. Via dator, läsplatta och framförallt smarta telefoner finns datorkapacitet och kommunikation i realtid redan på plats. Tillämpningarna för branschen är också här. Övergången till smarta hjälpmedel i fält kommer att göra branschen mycket attraktiv för alla som söker intressanta anställningar i framtiden, avslutar Anders.



Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.