2018-11-01 17:30Nyheter

Rabatterade kurser i entreprenadjuridik för våra användare

Bor du i södra halvan av Sverige och vill lära dig mer om entreprenadjuridik?

Nu erbjuder vi våra användare rabatterade kurser i entreprenadjuridik AB 04 & ABT 06 onsdagen den 11/12 i Kalmar och torsdagen den 12/12 i Jönköping. Kontakta oss på 010-207 80 07 eller via info@kubicom.se för mer information och anmälan. Vill du gå kursen men ännu inte är leverantör eller beställare i Kubicom så kan du skapa ett kostnadsfritt konto genom sidan för leverantörer eller genom att kontakta oss.

Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Program

 • Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Vad är ett standardavtal?
 • Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
 • Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
 • Kan AB användas som lag av domstol?
 • Kan delar av AB avtalas bort?

Genomgång av entreprenadformer

 • Utförandeentreprenader AB 04
 • Totalentreprenader ABT 06

Avtal enligt AB 04 och ABT 06

 • Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?
 • Allmänt om skriftlighetskrav i AB
 • Ansvar
 • Allmän ansvarstid är 10 år
 • Garantitid 5 respektive 2 år
 • Förlängning av garantitid
 • Garantitid efter hävning av avtal
 • Entreprenörens ansvar under och efter garantitid
 • Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden
 Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.