2019-02-26 11:18Nyheter

Så fungerar de nya kompetenskraven för Arbete på väg

Innan årsskiftet behöver de som arbetar på Trafikverkets vägar uppdatera sin utbildning för Arbete på väg. Men vad händer med dig som redan är certifierad? Och vilka nivåer motsvarar tidigare standarder?

 

Vad innebär kompetenskraven för Arbete på väg?

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Även om benämningen arbete på väg används, gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt. Certifieringen är personlig och följer med även om du byter arbetsgivare.
 

Hur ser de nya stegen för kompetenskrav ut?

Kompetenskraven är uppdelade i tre steg. De olika stegen innehåller krav beroende på vilken arbetsuppgift du utför. För vinterväghållningen har inga förändringar skett. Förutom att de nya kraven ser olika ut i uppbyggnad kommer det nu att ställas högre krav på arbetsgivaren i att intyga att personalen har rätt kompetens.

– Utbildningsföretaget har ansvar för att de teoretiska bitarna kommer på plats, men att den praktiska kunskapen faktiskt finns där – det ansvarar arbetsgivaren för, berättar Göran Gustafsson, KL Utbildning.

I kommande upphandlingar är det marginell skillnad på två av rollerna i certifieringskraven Steg 2:2 och 3 mot tidigare krav. Certifieringskravet för steg 2 är mer tydligt inriktade på TMA och Intermittenta arbeten medan den gamla är mer generellt fordonshållen. En certifiering enligt de gamla kraven gäller i tre år. När en ny upphandling genomförs gäller alltid de krav som där framgår och om det framgår att personal ska vara certifierad enligt de nya kraven gäller inte de gamla certifieringskravet.
 

Vilka nivåer motsvarar de tidigare kompetenskraven?

En ny certifiering med godkänt resultat gäller i fyra år. Om du är certifierad enligt äldre regler gäller certifieringen i tre år. Om din certifiering fortfarande gäller kan du nyttja din certifiering i nya kontrakt till längst den 31 december 2019 eller till det datum som framgår i din certifiering.

Enligt Trafikverket ska en generell dispens för de personer som redan är certifierade, gälla fram till årsskiftet.

  • Certifierade enligt nivå 2 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:1.
  • Certifierade enligt nivå 3A och 3B får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:2.
  • Certifierade enligt nivå 4 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 3.

 
 
Källa: TrafikverketOm Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.