2019-02-18 17:03Nyheter

Så kan du som leverantör redovisa dina utförda tjänster till beställare

Att som leverantör redovisa tjänster till kund har tidigare skett traditionellt genom fysiska handskrivna lappar. Den manuella hanteringen blir då en stor felkälla och bidrar i förlängningen till fel även till slutkund. Nu finns ett smartare sätt att redovisa utförda tjänster till beställaren. Genom Kubicoms digitala rapporteringsfunktion kan du dag för dag, rapportera utförd tjänst samt koppla bilder, koordinater och kommentarer till den aktuella tjänsten.

 

STARTA UPPDRAGET

Logga in i Kubicomappen och klicka på Play-knappen. När du valt aktuellt uppdrag visas vyn nedan. För att lägga till en tjänst under uppdragets gång klickar du på plustecknet till vänster och väljer aktuell tjänst. Formuläret i nästa steg visas då.

 

 

 
RAPPORTERA DINA TJÄNSTER

Pris – Ett pris är hämtat från prislistor som är kopplat till tjänsten du valt.

Antal – Välj kvantitet här. Vilken enhet som visas här beror på typ av tjänst.

Starttid – Ett förslag visas här. Om det inte stämmer överens med det du vill rapportera så ändrar du tiden här.

Arbetsart – Välj den arbetsart du utfört (om det finns val tillgängliga).

Byggmoms – Om du är maskinist kan du behöva bocka i denna. (Kontrollera med din projektledare vid start om du är osäker.)

Kommentar – Här kan du fylla i eventuell kommentar som visas för din projektledare och kund. Kommentarer kan beskriva avvikelser eller annan information kopplat till det arbete du just utfört.

Karta – Genom att flytta kartan med två fingrar så kan du placera den röda nålen på en specifik plats för att rapportera koordinater.

Foto – Genom att klicka på kameraikonen så kan du koppla en bild till dina rapporterade tjänster.

 

 

ÖVERSIKT

När du har lagt till de tjänster du utfört och stoppat uppdraget så visas ordens översikt. Den nya tjänsten/tjänsterna du rapporterat visas nu i listan. Om du klickar på raden så kommer du att kunna se kommentarer, position och bild. Du kan även lägga till fler kommentarer eller bilder om du så önskar.

 

Vill du komma igång med digital rapportering, men saknar konto i Kubicom? Skapa ett här!Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.