2019-02-07 17:10Nyheter

Tack för en lyckad förmiddag i digitaliseringens tecken!

Idag befann sig delar av Kubicom-teamet i Hässleholm, tillsammans med representanter från Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag och Yrkeshögskolan Syd. Under förmiddagen hölls intressanta presentationer och spännande paneldebatter tillsammans med ett hundratal deltagare.

Eventet ”En förmiddag i digitaliserings tecken”, som anordnades av Kubicom, Sveriges ÅkeriföretagSveriges byggindustrier och Yrkeshögskolan Syd, gick av stapeln under dagen. I auditoriet befann sig ett hundratal studenter, entreprenörer och representanter från diverse bolag för att inhämta inspiration, kunskap och knyta nya kontakter. Förutom spännande presentationer från aktörerna hölls en paneldebatt där Johan Andersson, NCC, Marina Wengelin, PEAB och Oscar Alvarsson, Kubicom, tillsammans med moderator Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag, diskuterade framförallt BEAst och implementering av digitala verktyg.

Tack till alla deltagare för en givande förmiddag!Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.