2019-01-24 10:40Nyheter

Ytterligare 100 resurser ansluts till Kubicoms nätverk

null

Vi har tillgängliga resurser runt om i hela Sverige och vårt nätverk har nyligen utökats med ett 100-tal resurser från olika leverantörer i Mellansverige. Resurserna består av bland annat byggkranar (mobil- och tornkranar), kranbilar, lastbilar och anläggningsmaskiner av varierande storlek.

Behöver ni nämnda eller andra maskiner till era projekt? Kontakta oss på 010-207 80 07, via info@kubicom.se eller skapa en order direkt genom ditt konto.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.