2020-05-04 12:20Pressmeddelande

Atle Andersen blir ny styrelsemedlem i BEAst

Branschorganisationen BEAst förstärker sin styrelse med Atle Andersen, VD på Kubicom. I sin nya roll som styrelsemedlem ser Atle fram emot att bidra till utvecklingen av digitala arbetssätt i byggbranschen.

BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) är ett branschgemensamt digitalt arbetssätt och meddelandestandard för transport- och maskintjänster, bergmaterial, återvinning och miljörapportering. BEAst har i dagsläget drygt 130 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-Affärer.

– Den nya styrelsen har nu fått breddad kompetens och erfarenheter med deltagare som systemleverantören Kubicom och på beställarsidan genom Locum, något som valberedningen har lyckats med och som varit efterlängtat. Det är med glädje vi välkomnar Atle som ny styrelsemedlem. BEAst styrelse behöver ha kunniga och aktiva personer inom branschen för att utföra vårt uppdrag och göra skillnad på riktigt, säger Ulf Larsson, styrelseordförande i BEAst och chef för operativt stöd på NCC Building.

Inom bygg- och entreprenadbranschen ökar nu  satsningarna när det kommer till digitalisering och BEAst uppdrag är att ta fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte.

-Vårt branschgemensamma arbete skapar förutsättningar för spårbarhet, miljörapportering och effektivitetsförbättringar, alla viktigare faktorer för beställare, leverantörer och samhället i stort. Allt fler inser att man behöver en standard för digital rapportering och här har vi en viktig roll att fylla, nämligen att göra det enkelt att införa digitala arbetssätt. Jag och Kubicom ser fram emot att vara med och utveckla det viktiga samarbetet inom byggbranschen , säger Atle Andersen.


Om Kubicom

Kubicom är en digital plattform för bygg och anläggningsbranschen. Genom Kubicom effektiviseras hela kedjan från start till slut och är utformad för att passa marknadens alla aktörer, från stora centraler till åkerier och enskilda maskin- och fordonsägare. Plattformen är BEAst kompatibel vilket gör den till marknadens enda renodlade BEAst-kompatibla app för maskin- och transporthantering Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.


Kontaktpersoner

Molly Johnsson
Communication Manager
Molly Johnsson