2018-07-03 13:38Pressmeddelande

Digital plattform för inköp av maskin- och transportresurser lanseras i Finland

null

Kubicoms digitala plattform för inköp av maskin- och transporttjänster lanseras nu i Finland. Kubicom har fram tills idag funnits tillgängligt och möjliggjort digitala inköp av maskin- och transporttjänster endast i Sverige, men kan nu användas även i grannlandet Finland för samma ändamål.

- Internationaliseringen av Kubicom är en riktig milstolpe - inte bara för oss, utan även för våra beställare och leverantörer. Den finska versionen är en viktig bit i samarbetet som inletts med Eltel Networks Oy, men är även en grundsten för fortsatt spridning av Kubicom i Norden, säger Anders Olsson, VD på Kubicom. 

Internationaliseringen har bland annat inneburit omfattande systemuppdateringar gällande bland annat valutor och bolagsuppsättning samt översättning av systemet från svenska till finska. Utvecklingsarbetet som gjorts under våren har lett till att Kubicoms verktyg nu är kompatibelt med den finska maskin- och transportmarknaden.

- Internationaliseringen ger finska entreprenad- och energibolag en möjlighet att arbeta digitalt på ett unikt sätt - precis som vi redan möjliggjort i Sverige, avslutar Anders Olsson.

Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flea arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.