2018-06-13 13:24Pressmeddelande

Eltel Networks Oy och Kubicom inleder samarbete

null

Eltel Networks Oy, en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster inom infrastruktur, inleder nu ett samarbetsavtal med Kubicom. Syftet med samarbetet är att gynna digitalisering inom anläggning- och infrastrukturbranscherna och därmed effektivisera och simplifiera samarbetet mellan beställare och underentreprenörer.

- Digitaliseringen är en stor trend och erbjuder goda förutsättningar för verksamhetsoptimering. Genom ett komplett projektledningsverktyg som sträcker sig över hela projektets livscykel, är Kubicom är ett utmärkt exempel på detta. Lösningen kommer att förbättra vår resursallokering, hantering av underentreprenörer, vår dagliga uppföljning samt ge ökad kvalitet genom enklare kommunikation och dokumentation. Kubicom kommer att ta den traditionella entreprenörsrollen till nästa digitaliserade nivå, säger Juha Luusua, Managing Director för Eltel Networks Oy. 

Flera tekniska uppdateringar har gjorts av Kubicoms utvecklingsteam, tillsammans med input från Eltel, för att optimera funktionaliteten i Kubicoms plattform. Idag är plattformen anpassad för den finska och svenska maskin- och transportmarknaden. Eltel Networks Oy manövrerar redan flera olika projekt genom Kubicom plattformen för att förenkla rapportering, administration och projekthantering.

- Eltel Networks Oy är en pionjär i industrin genom att ta tillvara på digitaliseringen och med att driv att vara med i utvecklingen av effektiva lösningar. Eltel kommer att vara en viktig partner för Kubicoms utveckling av plattformen och dess geografiska spridning, avslutar Anders Olsson, CEO för Kubicom.

 

Kontakt
Oscar Alvarsson, Business Area Manager, Kubicom
oscar.alvarsson@kubicom.se
+46 721 59 81 02

Kalle Liuhala, Business Development Manager, Eltel Networks Oy
kalle.Liuhala@eltelnetworks.com
+358 40 311 2640

Om Kubicom
Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalitet från start till slut.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.