2018-11-22 12:49Pressmeddelande

Förenklad daglig rapportering genom färre moment och ökad intelligens

null

I den kommande uppdateringen av Kubicoms plattform lanseras ett helt nytt flöde vid rapportering av utförda tjänster. Utföraren kan numera pausa pågående uppdrag, delrapportera samt se relevant information och utmärkta platser direkt i det aktuella uppdraget.

Under vecka 48 lanseras en uppdatering av Kubicoms plattform som framförallt förenklar den dagliga rapporteringen för utförare och leverantörer av maskin- och transporttjänster. Användaren kan nu nå all nödvändig information för ett pågående uppdrag, på ett enklare sätt.

– Vi har lagt fokus på färre moment och ökad intelligens i systemet. Det innebär att allt man behöver under dagen kommer att vara mycket mer lättillgängligt, berättar Alexander Haraldsson, Utvecklingschef på Kubicom.

Förutom det förenklade flödet vid rapportering har flertalet förbättringar gjorts genom hela systemet och nya smarta funktioner har tillkommit. En av de nya funktionerna är geotaggning av bilder. Det innebär att utföraren kan ta bilder i samband med genomförandet och därmed få bildens koordinater kopplade till uppdraget eller projektet. Bilderna visas dessutom direkt i kartvyn för en tydlig överblick. Funktionen finns just nu endast i webbversionen, men kommer att lanseras även till appen inom kort.

En annan funktion som lanseras i samband med uppdateringen gör det möjligt för verksamheter att skräddarsy vilka fält som ska visas, döljas och vara obligatoriska vid rapportering.

– Tanken med all ny funktionalitet är att förenkla så mycket som möjligt för förare och maskinister, så att de kan hålla fullt fokus på sin arbetsuppgift oavsett om det gäller korta fristående uppdrag eller komplexa projekt med stort dokumentationskrav. Samtidigt kommer beställaren och utförarens egna administratörer få in den information de behöver dag för dag, avslutar Alexander.

För att få tillgång till den nya funktionaliteten behöver du göra en uppdatering av din Kubicom-app. Webbläsarversionen av systemet uppdateras automatiskt.

Se hur den nya rapporteringen fungerar här >
Läs mer om de nya funktionerna här >

Effektivare maskin- och transportinköp

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flea arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras.

Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.