2019-02-21 09:56Pressmeddelande

Geotaggning av bilder kvalitetssäkrar arbetet för projektets alla parter

null

Med hjälp av geotaggning av bilder kopplade till projekt, uppdrag och individ kan projektledare, förare och maskinister tillsammans kvalitetssäkra arbetet i både real- och framtid.

I samband med Kubicoms senaste uppdatering lanserades en ny funktion som möjliggör geotaggning av bilder i samband med rapportering av utförda tjänster. Genom att geotagga bilderna kan element som exempelvis skarvar, avgrävda ledningar, ÄTA eller andra viktiga avvikelser dokumenteras och kopplas till exakt rätt plats. Informationen visas för alla inblandade i realtid och är därmed även enkel att plocka fram flera år senare.

– Med bara några få knapptryckningar kan vem som helst i projektet dokumentera viktiga koordinater och bifoga relevanta foton. Bara genom att ta ett foto i samband med rapportering, så loggas koordinater. Den nya funktionen kräver alltså ingen ytterligare handling av användaren, berättar Alexander Haraldsson, Utvecklingschef på Kubicom.

Geotaggningen kvalitetssäkrar arbetet genom att spara viktig detaljerad information om platser och element som kan vara väsentliga att redovisa för eventuell slutkund eller vid framtida arbeten på samma plats. Genom att integrera geotaggningen av bilder i utförarens rapporteringsverktyg krävs inte heller något extra arbete eller inköp av vare sig hård- eller mjukvara.

Effektivare maskin- och transportinköp
Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flea arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras.

Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.