2023-05-12 11:47Pressmeddelande

Grattis Sverige!

<RESPONSE><RESULT><Elsa_OrderReceiptInput><Id>a559d386ceb44d66a86ac3328375126b</Id></Elsa_OrderReceiptInput></RESULT></RESPONSE>

För de allra flesta människor är betydelsen i raden ovan inget nämnvärt, men för oss på Kubicom är detta mycket betydelsefullt!

Meddelandet säger nämligen att Kubicom i skarp drift automatiskt har skickat ett digitalt meddelande innehållande bränsleförbrukning, mätt i realtid, från en grävmaskin hela vägen till “ELSA” , dvs Trafikverkets nya system för CO2-beräkning.

Så grattis alla miljöansvariga i entreprenadbranschen. Nu kan det bli slut på alla mödosamma timmar med att i efterhand försöka räkna ut er CO2-påverkan från maskiner och fordon. 

Och Grattis Sverige. För utan spaning, ingen aning. När vi vet vår påverkan i realtid, kan vi också minska vår påverkan i realtid. Detta är att arbeta för klimatmålen i praktiken!


Om Kubicom

Kubicom är en plattform skapad för entreprenad- och infrastrukturprojekt med hållbarhet i fokus. Plattformen möjliggör för våra kunder att digitalt få in order- och miljödata från sina leverantörer och automatiserar tidskrävande manuella arbetsmoment för dokumentation och datafångst. Kubicom synliggör avvikelser, ökar medvetenheten och skapar förutsättningar för både effektivisering och reduktion av miljöpåverkan. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.


Kontaktpersoner

Atle Andersen
VD
Atle Andersen