2018-08-16 13:55Pressmeddelande

Hamneda Grus & Åkeri och Kubicom inleder samarbete

null

Smålandsföretaget Hamneda Grus & Åkeri AB inleder nu ett samarbete med Kubicom, en digital förmedlare av maskin- och transporttjänster. Samarbetets syfte är att digitalisera flera tidigare analoga och tidskrävande moment för Hamneda och deras kunder. Samtidigt kan Kubicom, med hjälp av Hamneda, fånga upp erfarenheter från förändringsarbetet vilket är värdefullt för den framtida utvecklingen av plattformen.

- Genom Kubicom kan vi tillsammans med våra kunder nu sköta förfrågningar, avrop och projekthantering digitalt. Förenklingar och tydlighet i samarbetet oss emellan skapar bättre förutsättningar för ordning och reda. Vi reducerar därmed onödiga kostnader för såväl oss som för våra kunder, säger Ronny Gustavsson, VD på Hamneda Grus & Åkeri.

Samarbetet mellan Kubicom och Hamneda förväntas bidra till att digitalisera och effektivisera den klassiska entreprenörsrollen, där nyttjandet av digitala verktyg skapar förutsättningar för positiva förändringar.

- Våra kunder ser bara positivt på vårt nya arbetssätt då de har möjlighet att kontinuerligt följa projekten avseende hur de ligger till enligt tidplan och kostnader. De ser då eventuella förseningar i ett tidigt skede och kan därmed anpassa resursbehovet. Det ger oss bättre förutsättningar för vår planering, avslutar Michael Karlsson, transportledare på Hamneda Grus & Åkeri.

Kubicom har sedan tidigare även ett samarbetsavtal med Eltel Networks Oy för att säkerställa kompatibilitet även för bolag inom el- och energibranscherna.

Om Kubicom
Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som genom vårt digitala verktyg hjälper bygg-, anläggning-, och infrastrukturföretag att köpa in tjänster från centraler och enskilda maskin- och fordonsägare snabbare och kostnadseffektivare.

Om Hamneda Grus & Åkeri AB
Hamneda Grus & Åkeri levererar resurser till såväl stora som små projekt. Bland beställare finns de stora entreprenörerna som PEAB och NCC, kommuner och även mindre lokala entreprenörer i regionen. Hamneda Grus & Åkeri kännetecknas av närvaro och personlig service.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.