2018-05-15 09:40Pressmeddelande

Infrastrukturminister Tomas Eneroth om Kubicom: ”Snacka om effektivisering!”

null

Under tisdagen den 15 maj var infrastrukturministern Tomas Eneroth på besök i Blekinge. Under eftermiddagen hölls en presentation om Kubicoms plattform för ministern, vilket var mycket uppskattat.

Infrastrukturministern Tomas Eneroth besökte under tisdagen NetPort Science park där bl a Kubicom tillsammans med flera bolag i CIMON koncernen är stationerade. Under eftermiddagen höll Oscar Alvarsson, affärsområdeschef på Kubicom, en presentation om vår digitala plattform, effektiviseringen den ger och vilka möjligheter som finns. Eneroth såg breda möjligheter med verktyget och hade egna idéer och önskemål om funktioner och framtiden.

Läs mer om infrastruktursministerns Blekingebesök här.


Om Kubicom

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut. Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.