2021-04-26 08:01Pressmeddelande

Kubicom kör pilotprojekt för automatisk läsning av vågsedlar

QRkodKubicom

Som ett led i framtagningen av digitala arbetssätt för redovisning av miljöpåverkan genomför Kubicom en pilot tillsammans med Trafikverket, NCC, Swerock, S. Blomquist Entreprenad och Seba-Data.

 
Projektet genomförs på Trafikverkets projekt Västlänken i Göteborg, närmare bestämt bergtunnlarna och syftet är att skapa en sammanhängande digital informationskedja för hanteringen av massorna i projektet. Totalt ska ca 200.000 kubik bergmassor schaktas från tunnlarna och transporteras till Swerocks täkt i Kållered.
 
För projektet har det framtagits en QR-kod baserad på BEAst standard, en kod som transportören läser av med Kubicoms app. QR-koden innehåller all orderrelaterad information samt aktuell information från vågen på Swerock. All data skickas därefter automatiskt till NCC för sammanställning och vidarebefordran till trafikverket.
 
-Idag fungerar det så att chauffören får ett kvitto när bilen har vägts, ett kvitto med information som ska skrivas in och bifogas arbetsordern. På kontoret ska informationen samlas in och sammanställas, ett manuellt arbetsmoment som tar mycket tid. Så istället tog vi utgångspunkt i att det var enklare och snabbare att printa en QR kod med informationen på befintliga vågkvitton. Nu blippar transportören helt enkelt koden med sin telefon och all data från vågen adderas automatiskt till en digital arbetsorder som skickas direkt till både beställare och transportledare, säger Atle Andersen, VD på Kubicom.
 
-Piloten har gått riktigt bra, vi har kört nu i 4 veckor och med överväldigande bra resultat. Att digitalt få in vågdata tillsammans med övrig orderdata har förenklat och minskat det administrativa arbetet för alla parter och samtidigt gjort datat tillgängligt för alla inom timmar från att arbetet har ägt rum, fortsätter Atle.
 
Projektet har gjorts i samarbete med BEAst, Sveriges standardiseringsorganisation för Byggbranschen. Nästa steg är att få ut QR koden till alla systemleverantörer i Sverige för bred utrullning.
 
Vill du veta mer om projekt QR-piloten 2021? Se filmen här!Om Kubicom

Appen för dig som jobbar med entreprenadprojekt och installation. På Kubicom har vi ett mål, att förenkla din vardag. Vill du ha ordning och reda på alla dokument och följesedlar? Vill du börja veckan med full koll på dina projekt? Då är du redo att arbeta digitalt. Då är du redo för Kubicom. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.


Kontaktpersoner

Molly Johnsson
Communication Manager
Molly Johnsson