2023-06-21 07:54Pressmeddelande

Kubicom tecknar avtal med NCC i Norden

Copyright Fotograf Joakim Kröger/NCCCopyright Fotograf Joakim Kröger/NCC

Kubicom har fått i uppdrag av NCC, ett av Nordens ledande byggföretag, att leverera en helhetslösning för digital insamling av order- och miljödata från dess leverantörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Kubicoms plattform levereras som en molntjänst och i avtalet som sträcker sig över 3 år, ingår löpande förvaltning och utveckling.

Kubicoms plattform baseras på den nya BEAst 4.0 / Peppol standarden och NCC är först ut i Norden med att införa standarden inom samtliga affärsområden och tjänster.  Med plattformen kan NCC automatiskt ta emot digitala följesedlar från både egna resurser och anslutna leverantörer. Data från produktionen och dess miljöpåverkan samlas automatiserat och dagligen in från både maskiner, material, transporter och arbeten.

Med hjälp av Kubicom introducerar NCC en ny digital standard som kommer att optimera inköpsprocessen och förbättra kostnads- och projektstyrning med att ge medarbetare tillgång till rätt information tidigare.

- Genom samarbetet med Kubicom kan vi hantera inköp och projektstyrning på ett överskådligt sätt och fatta datainformerade beslut, samtidigt som vi ytterligare kan effektivisera våra processer och maximera hållbar kvalitet och prestanda, säger Anders Windahl, Systemledare på NCC.

- Att NCC väljer Kubicom är ett starkt bevis på det växande behovet att automatisera och samla in affärs- och miljödata i realtid. Kubicoms lösning är byggd just för att hantera detta, både för stora företag som NCC men också för små enskilda leverantörer ute på fältet. Jag tycker det är jätteroligt att vi tillsammans med NCC tar det här klivet och förstärker Sveriges och Nordens roll att även inom bygg- och anläggningsområdet vara internationellt ledande inom innovation och digitalisering, säger Atle Andersen, VD på Kubicom.

Om BEAst
Den oberoende branschorganisationen BEAst (Byggindustrins Elektroniska Affärsstandard)  har tagit fram ett systemoberoende och enhetligt sätt att digitalt kommunicera i bygg- och anläggningsprojekt. Kraven på rapportering för att säkerställa klimat- och ekonomiska mål ökar. Standarden gör att alla enkelt kan kommunicera både faktureringsunderlag och miljödata med alla, oavsett IT-system.


Om Kubicom

Kubicom är en plattform skapad för entreprenad- och infrastrukturprojekt med hållbarhet i fokus. Plattformen möjliggör för våra kunder att digitalt få in order- och miljödata från sina leverantörer och automatiserar tidskrävande manuella arbetsmoment för dokumentation och datafångst. Kubicom synliggör avvikelser, ökar medvetenheten och skapar förutsättningar för både effektivisering och reduktion av miljöpåverkan.


Kontaktpersoner

Atle Andersen
VD
Atle Andersen