2020-02-13 12:00Pressmeddelande

Kubicoms digitala verktyg blir BEAst kompatibelt

Ett digitalt användarvänligt och kostnadseffektivt verktyg för de aktörer som saknar eget systemstöd som hanterar BEAst, har länge efterfrågats av branschen. Numera är rapportering i Kubicom kompatibelt med BEAst orderkvitto.

BEAst Supply NeC (Nordic e-Construction) är ett branschgemensamt digitalt arbetssätt och meddelandestandard för transport- och maskintjänster, bergmaterial, återvinning och miljörapportering. Standarden har arbetas fram av branschens aktörer under samordning av branschorganisationen BEAst (Byggbranschens elektroniska affärsstandard) sedan ett antal år. Erfarenheterna från användandet av standarden har genomgående varit mycket positiv.

-För branschen är det helt avgörande att det finns enklare användarvänliga systemstöd som hanterar BEAst standarden. Det är ofta inte försvarbart för många leverantörer att investera i mer omfattande affärssystem för att kunna köra BEAst och vi välkomnar att det kommer fram fler aktörer som kan erbjuda vad våra beställare efterfrågar från sina leverantörer i form av digital kommunikation. Inte minst när slutbeställare också börjar efterfråga digital information, Rikard Larsson, VD, BEAst.

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som med sin digitala lösning hanterar avrop, rapportering och godkännande av ordrar inom entreprenadbranschen. Det innebär att användaren på ett enkelt sätt kan byta ut blankettblocket mot en app och därmed sina lösa papper mot det digitala. Som all annan digitalisering av samhället gynnas både beställare och leverantör genom att reducera administration och onödigt arbete. Att order-data i Kubicom numera hanteras enligt den nya standarden, gör Kubicom till marknadens enda renodlade BEAst-kompatibla app för maskin- och transporthantering.

-Allt fler beställare inför BEAst som standard för digital rapportering. Genom den anpassning vi gjort, möjliggör vi för både stora och små aktörer att enkelt rapportera enligt standarden, säger Atle Andersen från Kubicom.

Det är inte bara beställare och leverantörer som arbetar med BEAst som kan använda Kubicom och dra nytta av den digitala hanteringen. Tack vare detta kan användaren jobba på ett enkelt, digitalt och enhetligt sätt mot alla kunder, oavsett deras inställning till BEAst.

-Erfarenhetsmässigt upplever vi att det är en win win. Leverantörer som börjat arbeta digitalt vill inte gå tillbaka till det gamla arbetssättet med papperslappar. Leverantörerna ser stora fördelar för sin egen administration, kassaflödet samt att de får bättre förutsättningar för sina medarbetare, avslutar Atle Andersen.Om Kubicom

Kubicom är marknadsplatsen för dig som söker maskin- och transporttjänster till dina projekt och för dig som levererar detta till kund. Plattformen matchar med automatik behov med resurser och hanterar förutom inköp även projekt och uppföljning. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.


Kontaktpersoner

Molly Johnsson
Communication Manager
Molly Johnsson