2023-05-24 13:00Pressmeddelande

Stockholms stad väljer Kubicom som systemstöd för digital insamling av miljödata

Stockholms stad har Från vänster: Atle Andersen, Fredrik Bergman och Håkan Johansson.

Stockholms stad har som första kommun i Sverige beslutat att införa digital insamling av miljödata från entreprenadarbeten enligt standarden BEAst för projektet Norra Djurgårdsstaden. Genom upphandlingen finns möjlighet för Stockholms stads exploateringskontor att successivt införa Kubicom och Beast-standarden på andra projekt i Stockholms stad. 

I Stockholms stads miljöprogram fastslås att Stockholm skall vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar, där staden intar rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Arbetet för miljö och klimat skall göra tydliga avtryck och stadens egna verksamheter skall gå före för att visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad.

Byggverksamhet inom staden står för ca 20% av CO2 utsläppen idag och mycket återstår för ett mer cirkulärt byggande. Kraven på rapportering för att säkerställa klimatmålen ökar men osäkerhet i datakvalitet och ökad administration driver tid och kostnader i alla led i byggkedjan. För att minska detta har staden i projektet Norra Djurgårdsstaden framgångsrikt testat att använda senaste arbetssätt och teknik för ökad effektivitet och för att minska miljöpåverkan. Data har delats digitalt med automatik från åkerier, avfallsanläggningar till byggentreprenörer och vidare till projektet på Norra Djurgårdsstaden. Nu har man gått vidare och upphandlat Kubicom för skarp drift. 

- För Stockholms stad är införandet av Kubicom och BEAst-standarden ett viktigt steg för att uppnå våra klimatmål. För att lyckas krävs det att vi förenklar för oss själva och våra olika underleverantörer att leverera den data vi behöver. Vi har högt uppställda klimatmål i Stockholms stad och vill vara en föregångare på hur man löser detta, berättar Fredrik Bergman, Projektchef Genomförande på Stockholms stad. 

- Det är självklart glädjande att Stockholms stad väljer Kubicom som system och plattform för att hantera miljödata. Vi har under ett par års tid genomfört pilotprojekt tillsammans med både beställare och leverantörer. Det dessa projekt har visat är att det förutom en miljömässig vinst också uppstått effektiviseringsvinster. Att vi övergår från pilotprojekt till skarp drift är ett kvitto på att vår plattform och teknik skapar värde, säger Atle Andersen, VD på Kubicom.


För mer information, vänligen kontakta: 

Atle Andersen, VD Kubicom AB 
atle.andersen@kubicom.se 
+46 73-326 70 88

Om BEAst
Den oberoende branschorganisationen BEAst (Byggindustrins Elektroniska Affärsstandard) har tagit fram ett systemoberoende och enhetligt sätt att digitalt kommunicera i bygg- och anläggningsprojekt. Standarden gör att alla enkelt kan kommunicera både faktureringsunderlag och miljödata med alla, oavsett IT-system.


Om Kubicom

Kubicom är en plattform skapad för entreprenad- och infrastrukturprojekt med hållbarhet i fokus. Plattformen möjliggör för våra kunder att digitalt få in order- och miljödata från sina leverantörer och automatiserar tidskrävande manuella arbetsmoment för dokumentation och datafångst. Kubicom synliggör avvikelser, ökar medvetenheten och skapar förutsättningar för både effektivisering och reduktion av miljöpåverkan.


Kontaktpersoner

Atle Andersen
VD
Atle Andersen