2019-08-22 08:30Nyheter

Bättre lönsamhet för alla parter i bygg- och anläggningsbranschen

Potentialen för att förbättra rutiner som i sin tur leder till betydande besparingar uppmärksammas av kartläggningar gjorda av Chalmers och av branschens egna utredningar. Dessa förbättringar vill Kubicom vara med och göra.

Inom bygg- och anläggningsbranschen i stort och därmed även inom segmentet maskin- och transporttjänster har man varit dålig på att ta till sig ny teknologi för att skapa bättre rutiner. Kostnader som uppstår till följd av kvalitetsbrister och kommunikationsmissar är också höga, vilket branschens egna utredningar visar.

Grundarna bakom Kubicom, en oberoende marknadsplats för maskin- och transporttjänstförmedling, vill skapa förutsättningar för att förbättra rutiner i branschen. Förutom rena ekonomiska besparingar tros stora vinster beträffande miljö, arbetsmiljö och riskhantering kunna göras.

Kubicom har tillsammans med branschens beställare och leverantörer sedan starten 2013, utvecklat en digital marknadsplats för maskin- och transporttjänster med ett integrerat verktyg för projekthantering. Genom den digitala plattformen vill de skapa ordning och reda.

- Det gäller att se ett ömsesidigt behov av att, frigöra tid, förenkla rutiner och arbeta smartare, berättar Anders Olsson, CEO för Kubicom.

Kubicom är en digital mötesplats för förmedling av maskin- och transporttjänster där efterföljande hantering kännetecknas av transparens och ett minimalt pappersanvändande.

- Du kan som beställare följa projekten i realtid och därmed snabbare vidta åtgärder vid flaskhalsar eller bristande resursutnyttjande. Samtidigt blir rapporteringen smidigare för leverantören, fortsätter Anders.

I dagsläget utgörs nätverket av ungefär 750 fordon och maskiner. På den finländska marknaden, som bolaget gav sig in i för ett år sedan, finns redan en handfull kunder.

Det krävs tålamod att förändra ett arbetssätt i en bransch, poängterar Anders Olsson. Men digitaliseringen gör sitt intåg. Telefonerna och de digitala verktyg som vi bär omkring i fickan i vardagen har en enorm potential att förändra hela världen, säger han.Om Kubicom

Kubicom är marknadsplatsen för dig som söker maskin- och transporttjänster till dina projekt och för dig som levererar detta till kund. Plattformen matchar med automatik behov med resurser och hanterar förutom inköp även projekt och uppföljning. Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen.